نرخ تبدیل‌ گوگل ادوردز

تا به حال فکر به این فکر کرده اید که آیا معیاری برای راستی آزمایی عملکرد شما برای دست یابی به هدف هایتان در دنیای کسب و کار وجود دارد یا خیر؟ این معیار نرخ تبدیل است! در این مقاله به موضوعات زیر خواهیم پرداخت: نرخ تبدیل گوگل ادوردز چیست ؟ انواع نرخ تبدیل نرخ … ادامه خواندن نرخ تبدیل‌ گوگل ادوردز